شماره حساب موسسه سرای امید فارس (شیرخوارگاه حضرت ولی عصرعج)
کمک نقدی بانک ملت : 2070862/58
پرداخت با کارت شتاب : 6104337770022869
کمک نقدی بانک توسعه وتعاون : 2413/111/2230844/1
شماره کارت بانک توسعه وتعاون : 5029087000782071
شماره شبا : IR860220241301112230844001

فرم پرداخت آنلاین

حمایت با تلفن همراه:
برای پیوستن به باشگاه خیرین ما کلمه ( شیرخوارگاه) به شماره 10008590 پیامک کنید.

فهرست